Sälj i dina sociala kanaler

Öka din försäljning i sociala medier

Under pandemin stod det klart att de traditionella metoderna att sälja på, inte längre fungerade. Tydligheten i att göra affärer genom att bygga relationer i digitala mötesrum och med människor du aldrig skakat hand med, blev så mycket klarare. Säljstrategin social selling, alltså att sälja genom att skapa relationer, växer. Mer noggrant översatt skulle man …

Öka din försäljning i sociala medier Läs mer »