Pusselbitar håller ihop den sammantagna kommunikationen för ett företag

Vikten av företagskommunikation!

Corporate communication, alltså företagskommunikation, är all den kommunikation som ett företag gör internt och externt för att stärka företagets identitet och image. För att kommunikationen effektivt ska nå de olika målgrupperna, krävs en struktur för att alla insatser som görs ska vara samordnade så att de som nås av kommunikationen får en gemensam bild, som …

Vikten av företagskommunikation! Läs mer »