Sociala medier

Pusselbitar håller ihop den sammantagna kommunikationen för ett företag

Vikten av företagskommunikation!

Corporate communication, alltså företagskommunikation, är all den kommunikation som ett företag gör internt och externt för att stärka företagets identitet och image. För att kommunikationen effektivt ska nå de olika målgrupperna, krävs en struktur för att alla insatser som görs ska vara samordnade så att de som nås av kommunikationen får en gemensam bild, som …

Vikten av företagskommunikation! Läs mer »

Onlinekurs hos Moderskeppet

Skriv för sociala medier – en kurs för dig som vill nå igenom bruset! Skriver du för sociala medier åt ditt/ett företag? Ägnar du en del tid åt att skriva olika inlägg för dina sociala kanaler men upplever att du inte riktigt når igenom bruset? Kanske har du svårt att veta vad du ska skriva …

Onlinekurs hos Moderskeppet Läs mer »

Har ditt företag råd att inte finnas i sociala medier?

Har ditt företag råd att inte satsa på sin närvaro i sociala medier?

By 2020, 85 % of the buyer-seller interaction, will happen online through social media and video. – Josiane Feigon – Nära 2 av 3 har använt Instagram det senaste året och närapå hälften har varit där dagligen*.  Hälften, alltså över fem miljoner svenskar, använder Instagram dagligen. Över fyra miljoner svenskar har ett konto på LinkedIn. …

Har ditt företag råd att inte satsa på sin närvaro i sociala medier? Läs mer »