Tjänster

MIN FILOSOFI

Goda relationer,
leder till fina resultat.
För både dig och dina kunder.


Att göra affärer med någon handlar om relationer. Men utan förtroende blir det inte mycket till en relation.

En liknelse: Gör barn som du säger, eller gör barn som du gör?

Samma sak gäller när du bygger upp ett företag och dina framtida kunders förtroende – det är inte bara vad du säger, utan även det du gör som avgör hur starkt förtroendet för dig blir. När förtroendet är uppbyggt, det är då det börjar hända saker! Men det sker inte över en natt att de som har förtroende för dig, börjar göra affärer med dig.

Satsa på att utveckla dina relationsskapande marknadsföringsinsatser redan idag!

Nedan kan du läsa lite kort om de tjänster jag erbjuder.
Tveka inte att höra av dig så går vi igenom ert behov och tar första steget mot att lyckas!

Föreläsningar
& Workshops

Inspirationsföreläsning eller workshop för att hitta era
konkreta vägar in i marknadsföringens värld.

Behöver ni ringa in er målgrupp, jobba fram er persona, få verktygen ni behöver för att höja nivån på ert innehåll för era sociala medier, era nyhetsbrev eller annan text ut mot kund?

Är ert varumärke otydligt och ni önskar att tillsammans jobba fram tydliga riktlinjer för det?

Vi erbjuder företagsanpassade föreläsningar och workshops inom marknadsföring, alltid anpassade utifrån era behov och nivå.

Kanalstrategi

Är du på rätt plats, där dina framtida kunder finns?
Ta reda på det genom en analys av var din målgrupp finns.

Är era kanaler lönsamma? Eller vet ni inte i vilka kanaler ni behöver finnas?

Genom att analysera i vilka kanaler ni ska producera innehåll för, kan ni tydligare förstå hur ni ska kommunicera och effektivt fokusera på rätt mål för er och er målgrupp.

Genom att bygga upp en strategi för era kanaler, kan ni arbeta på färre plattformar för att nå era mål. Vi mäter era resultat, för att tydliggöra den förflyttning ni gör.

Med en tydlig kanalstrategi, där ni vet var er målgrupp finns, blir nästa steg att skapa en innehållsstrategi för varje kanal. En innehållsstrategi är ett stöd för att producera och publicera rätt innehåll för att nå era målgrupper och nå era uppsatta mål. Den hjälper er helt enkelt att få effekt av dina insatser.

Varumärkesstrategi

Stärk varumärket i all marknadsföring, för en långsiktig och tydlig kommunikation internt och mot kund. 

En varumärkesstrategi hjälper er att göra ert varumärke tydligt och skapar klarhet både internt och externt. Det hjälper dig att hitta rätt kunder och få rätt betalt.

Arbetet kring er varumärkesstrategi handlar om en förflyttning från ert nuläge till önskat läge och position. För effektivt varumärkesbyggande är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga så att varumärke och verksamhet vet hur de ska leva och kommunicera varumärket. Detta i sin tur leder en optimerad bild av er och hjälper er att stärka affärerna.

Vi sätter oss tillsammans för att ta fram er strategi och en plan för er kommunikation och marknadsföring av ert varumärke. Detta är viktigt för att ni ska känna er trygga med de insatser som ska göras. Vi väljer kanaler och planerar hur ni ska använda dem på rätt sätt. På så sätt blir det enklare att följa upp arbetet.

Konsultation

Tjänsten för dig som behöver stämma av, ta dig framåt med befintligt marknadsföringsarbete eller som behöver en marknadsavdelning tillfälligt på ditt företag.

SEFA Kommunikation hjälper er precis som en marknadsavdelning
hade gjort, om ni hade haft en.

Behov av en kompetens inom marknadsföring, sociala medier och kommunikation, utan att anställda denna resurs? Vi hjälper er precis som en marknadsavdelning hade gjort, om ni hade haft en.

Genom en behovsgenomgång där ni berättar om ert företags förutsättningar, affärsmål och de problem ni upplever ni behöver ha hjälp med, hittar vi lösningar med de insatser ni behöver göra för att ta er framåt.

Allt utifrån det som fungerar bäst för er verksamhet oavsett om det gäller sociala medier, den röda tråden i er marknadskommunikation, förbättringar på er hemsida, varumärkesbyggande eller något annat inom marknadsföring.

Vi guidar sedan er igenom implementeringen så att resultaten kan börja komma.

Sociala medier
– Kom igång!

Bygg upp en riktigt bra grund för att snabbare komma
igång med företagets närvaro i sociala medier.

Har ni insett att det är dags att investera i företagets tillväxt i sociala medier? Användandet av exempelvis LinkedIn och Instagram fortsätter att öka. Kanalerna är starka alternativ för företag att synas i.

Attrahera din målgrupp, bygg förtroende och öka dina affärer genom kunskap som ni får genom coaching och support av oss. Vi går igenom ditt nuläge, din kunskapsnivå och vad du vill uppnå. Därefter börjar vi jobba!

Tillsammans jobba vi med er kring:
Profilbeskrivning, Design av inlägg, innehållnisch, format, tips och tricks för att nå ut i bruset, säljfunnel, skriva inlägg och statistik.

Genom processens gång får ni feedback och tips på förbättring. Detta paket erbjudas även som en heldagsutbildning.

Sociala medier
– Nästa steg!

Kom igång och verkligen nå ut till era kunder, genom ett
tydligt budskap och sälj mer med hjälp av social selling.

Har ni fastnat och inte når de önskade målen med er närvaro på LinkedIn och Instagram?

För att se den riktiga effekten av marknadsföringsinsatser behöver man jobba långsiktigt, precis som med alla strategiska insatser och förändringar.

För att få bättre effekt av din närvaro i sociala medier går vi igenom ert nuläge, val av kanal och vad ni hittills har gjort för att bygga ert varumärke.

Genom att analysera det ni har gjort och vilket av ert innehåll som fungerat bäst, jobbar vi vidare för att ringa in vad ni behöver göra mer av och vad ni behöver förbättra. Genom detta lägger vi grunden för hur ni i era kanaler kan öka affärerna genom social selling.

Genom processens gång får ni feedback och tips på förbättring. Allt för att hela tiden förflytta er mot önskade mål.

BOKA EN KOSTNADSFRI
KONSULTATION IDAG &
BOOSTA DIN VERKSAMHET!