Tjänster inom marknadsföring och kommunikation

MITT BUDSKAP FÖR ATT SATSA PÅ TJÄNSTER INOM MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Goda relationer,
leder till fina resultat.
För både dig och dina kunder. Företagsutveckling med tjänster inom marknadsföring och kommunikation, helt enkelt!


Att göra affärer med någon handlar om relationer. Men utan förtroende blir det inte mycket till en relation.

En liknelse: Gör barn som du säger, eller gör barn som du gör?

Samma sak gäller när du bygger upp ett företag och dina framtida kunders förtroende – det är inte bara vad du säger, utan även det du gör som avgör hur starkt förtroendet för dig blir. När förtroendet är uppbyggt, det är då det börjar hända saker! Företagsutvecklingen är igång. Men det sker inte över en natt att de som har förtroende för dig, börjar göra affärer med dig. Likaså gäller arbetet med marknadsföring och kommunikation. Det är en process, likt att träna inför ett maraton – det tar tid men är riktigt kul och utmanande!

Satsa på att utveckla relationsbyggande marknadskommunikation redan idag!

Nedan kan du läsa lite kort om de tjänster INOM marknadsföring och kommunikation, SOCIAL SELLING OCH SOCIALA MEDIER SOM SEFA KOMMUNIKATION erbjuder.
Tveka inte att höra av dig HÄR, PÅ INSTAGRAM ELLER PÅ LINKEDIN så går vi igenom DITT behov och tar första steget mot att lyckas!

Föreläsningar & utbildningar för att bygga varumärke

Skräddarsydda och företagsanpassade föreläsningar. Utbildande eller bara inspirerande.

Föreläsningar kan vara inspirerande, upplyftande, utbildande och alldeles, alldeles underbara! Detsamma gäller för en workshop. Båda formerna hjälper er att ta er in i marknadsföringens underbara värld av möjligheter.

Då alla uppdrag är olika, blir också mina upplägg det – allt för att din upplevelse ska bli så bra som det bara går. Alla föreläsningar och utbildningar anpassas alltså efter dina önskemål och behov. De kan köras både på plats eller digitalt.

SEFA Kommunikation erbjuder bland annat föreläsningar och workshops inom följande områden:

 • Nå ut med ditt budskap
  Vad ska jag skriva om, hur ska jag skriva det och hur fungerar det beroende på var jag säger det?
 • Nuläges- och behovsanalys för att konkret kunna ta action
  Hur skapar man en kommunikationsprocess som är anpassade utifrån de förutsättningar mitt företag har?
 • Kraften i marknadsföring av ditt företag i sociala medier
  Håll det professionellt och få din målgrupp att hitta ditt företag
 • Grunderna i er företagsutveckling genom marknadsföring
  Vad kan ditt företag göra för att upplevas så som önskat?

Corporate communication / företagskommunikation

All kommunikation som ett företag gör internt och externt, avgör hur företaget uppfattas.

För att kommunikationen effektivt ska nå ditt företags olika målgrupper, krävs en struktur för att alla insatser som görs ska vara samordnade så att de som nås av kommunikationen får en gemensam bild, som företaget behöver för att upprätthålla sitt rykte och anseende.

En kommunikationstrategi ska alltid utgå från företagets verksamhetsmål och affärsmål. Den ska svara på hur målen ska kommuniceras ut, vad som ska sägas, hur det ska sägas, när, till vilken målgrupp och i vilken kanal det ska göras.

När ett tydligt syfte och mål finns för ett företags kommunikationsarbete, blir arbetet med såväl intern som extern kommunikation smidigare.

Skulle en kris uppstå, är ditt företag bättre rustat att kommunicera till samtliga grupper som behöver nås. Och med tydlig ansvarsfördelning för vem som har mandat att säga vad och var, flyter arbetet på.

Tillsammans med SEFA Kommunikation skapar vi förutsättningar för ditt företags kommunikation. Affärsnyttan kan öka, flaskhalsar minska och beredskapen för att kommunicera, oavsett vad som händer, finns.

Budskap som gör er marknadsföring konkret och tar er igenom bruset

Bygg förtroende, bli mer konkurrenskraftig och sälj mer. Precis som marknadskommunikation ska vara.

Stärk varumärket i all marknadsföring, för en långsiktig och tydlig kommunikation internt och mot kund. Sluta fundera på vad ni ska säga, vilka budskap ni ska använda i er marknadsföring och hur ni ska bygga upp ert material ut mot kund.

Sättet ditt företag uttrycker sig på, inte bara muntligt utan också skriftligt ska vara enhetligt. Det handlar inte bara om vad ni säger, utan också om sättet ni säger det på, oavsett var ni säger det.
Genom att bygga upp en budskapsplattform bestämmer ni helt enkelt vilken tonalitet er kommunikation ska använda, oavsett om det är i er interna eller i er externa kommunikation.

Genom att strategiskt jobba med era budskap, kan ni visa att det ni säger och det ni kommunicerar är professionellt, alla dagar i veckan. Ni kan visa företagets personlighet och de värderingar företaget står för – med en enad front där er målgrupp alltid är i fokus.

Att skapa en budskapsplattform kan likaså kallas för ett företags Tone of Voice och används alltså i all er kommunikation, oavsett om det är skriftligt, muntligt, i era digitala kanaler, i tryckt material osv.

Varumärkesutveckling med strategisk kommunikation

Med strategi skapas grunden för att bygga vass marknadsföring med ert varumärke som grund.

Klipp och klistra, är inte rätt väg för att skapa en tydlig kommunikationsstrategi för er att nå era kunder genom. Genom att bygga upp en grund för ert varumärkesbyggande arbete, skapas rätt förutsättningar för ett effektivt arbete som kommer att ge resultat.

Genom att ta fram en kommunikationsplan för företaget du jobbar på så kan:

 • Struktur och strategi skapas för era kommunikationsprocesser så att det inte hamnar mellan stolarna
 • Få er att sticka ut ur mängden och få målgruppen att förstå varför de ska välja er
 • Ta fram er USP, för att tydliggöra era budskap
 • Bli top of mind, så att er målgrupp tänker på er när de ska göra ett köp

Tillsammans skapar vi rätt grundförutsättningar, en strategi som heter duga och marknadsföring som bygger långsiktig, effektiv och ett hållbart arbete för er att nå era mål.

Tydligheten gör det enklare för er målgrupp att förstå varför de ska välja er, för er att jobba fram processer för att optimera ert företags varumärkesarbete och minska frustration.

Sociala medier
– Struktur och strategi

Relationsbyggande i sociala medier genom tydliga budskap. Tjänsten för dig som ser värdet av att marknadsföra ditt företag.

Bygg upp en riktigt bra grund för att snabbare komma
igång med företagets närvaro i sociala medier. Fördelen med denna tjänst är att det är en process som hjälper dig att bli effektiv och strategisk speciellt med hjälp av struktur för att nå din målgrupp.

Har ni insett att det är dags att investera i företagets tillväxt i sociala medier? Användandet av exempelvis LinkedIn och Instagram fortsätter att öka. Kanalerna är starka alternativ för företag att synas i.

Attrahera din målgrupp, bygg förtroende och öka dina affärer genom kunskap som ni får under denna utbildning. Utbildningen innehåller bland annat:

 • Definition av dina mål
 • Identifiering av din målgrupp
 • Innehållsstrategi (content strategy) för sociala medier
 • Skriva inlägg för sociala medier
 • Sälj, budskap och marknadsföring
 • Hur får jag fler följare?

Efter utbildningen erbjuds du uppföljning efter 3 månader för att du ska få möjlighet att ställa alla frågor som kan ha uppkommit längst vägen. Detta är en kvalitetsstämpel som ingår i utbildningen.

Sociala medier
– Företagsanpassat program

Skräddarsytt och företagsanpassat för ditt företag! Marknadsföring som tar dig närmre dina önskade mål.

Hur ska man egentligen bete sig i sociala medier för att uppfattas på rätt sätt och nå sina företagsmål. Ja, det finns ju inte ett enkelt svar på det. Grundstenarna för att bygga en närvaro i sociala medier är i huvudsak detsamma. Däremot behöver ditt företag ett anpassat upplägg för att nå era specifika mål, utifrån era behov och där ni befinner er i er företagsresa. Fördelarna med denna tjänst är att det är ett anpassat programmet vilket helt och hållet utgår från just det – era behov!

Uppnå era önskade resultat med er närvaro i sociala medier genom effektivitet, strategi och support hela vägen. Under programmet kommer ni att förstå vad ni behöver göra för att inte behöva gissa er fram längre. Vi jobbar tillsammans med bland annat:

 • Social selling för fler leads
 • Sälj utan att sälja, bygg upp er relationsförsälning
 • Kommunikationsplanering för era kampanjer och mål
 • Digital och organisk marknadsföring
 • Innehållsstrategi för minskad konkurrens

Kom igång och verkligen nå ut till era kunder i era sociala kanaler. SEFA Kommunikation är med er och implementerar alla stegen i era sociala medier så att ni aldrig behöver gissa er fram. Genom support och struktur ser nu hur resultaten kommer! Vi utvärderar tillsammans under resans gång och hittar de vägar som är mest optimala för er företagsutveckling.

BOKA EN KOSTNADSFRI KONSULTATION IDAG &
BOOSTA DIN VERKSAMHET MED TJÄNSTER INOM MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION!