Så stärker du ditt företags varumärke i sociala medier

Stärk ditt varumärke i social medier

Om du vill att ditt företag ska hänga med, vara en del av framtiden. Ja, då är faktiskt en närvaro i sociala medier viktigt! Ditt företag får möjlighet att formulera sig och skapa en bild av företaget så som ni önskar. För dialogen om er pågår, oavsett ni är närvarande i den eller ej.

Du kan vara lugn, ditt företag i inte ensamt om att förstå och vara medveten om att en närvaro i sociala medier är en bra grej. Fler med dig upplever att tid och kunskap inte finns men också att det är svårt att förstå vinsten med att faktiskt prioritera denna arbetsuppgift.

Grundläggande om sociala medier

Oberoende på vad ditt företag vill uppnå med sin närvaro i sociala medier, så är en målsättning för att jobba aktivt med er närvaro avgörande. Utan målsättning blir det svårt att skapa en strategi för er närvaro, följa upp strategin och därmed nå era målsättningar. Man kan sedan jobba på tre olika sätt för att nå sina mål med hjälp av en strategi som innefattar olika grundstenar för att ge önskade resultat för ditt företags marknadsföring.

Oavsett hur du väljer att jobba med ditt företags tillväxt i sociala medier så är de fyra stegen nedan en bra struktur för arbetet:

 1. Analysera!
  – Vad ska fokus ligga på för närvaron i sociala medier.
  – Var är ni nu och var vill ni.
  – Sätt upp mätetal för att kunna mäta era resultat.
 2. Planera!
  – I planeringen skapas strategin där det tydligt ska framgå vilka områden som ska kommuniceras.
  – Skapa en tydlig plan för hur företagets varumärke ska uppfattas.
  – Planera hur ofta inlägg ska publiceras och hur mycket tid som ska läggas på interaktion.
 3. Gör!
  – Implementera strategin genom att börja publicera.
 4. Utvärdera!
  – Följ upp och utvärdera för att se vad som behöver förbättras, plockas bort och optimeras för att nå uppsatta mål.

Organisk tillväxt och marknadsföring – content marketing

Organisk tillväxt är den förtjänade tillväxten. Alltså hur ett företag växer i sociala medier utan att betala för exempelvis specifika aktiviteter så som annonser. Denna form av marknadsföring är ypperlig för att bygga ert varumärke, skapa relationer till era kunder, dela med er av värde och alltså skapa en medvetenhet om det ditt företag erbjuder.

När en pratar organisk tillväxt i marknadsföring nämns ofta begrepp som innehållsmarknadsföring, eller det engelska begreppet för detsamma nämligen content marketing. Det innebär kort och gott det innehåll som delas i era kanaler. Innehållet ska återspegla företagets identitet, engagerande innehåll samt värdeskapande inlägg. Vet du inte vad du ska skriva om i dina sociala kanaler, så kan SEFA Kommunikation avlasta i det arbetet.

Betald tillväxt – paid social / annonsering i sociala medier

Ett snabbt sätt att nå ut med företaget i sociala kanaler, genom att betala för marknadsfört innehåll och på så vis nå en fokuserad grupp som ditt företag önskar nå. Med betald marknadsföring ligger stort fokus på sälj och andra åtgärder för att driva just mer aktiviteter som avser att sälja mer (exempelvis en kostnadsfri föreläsning med erbjudanden till dom som deltar).

Betald marknadsföring är ypperligt bra för att förstå mer noggrant hur ni konverterar, vilket engagemang som finns för erbjudandet, varifrån er målgrupp ser er kampanj samt hur bra annonsformatet fungerar för en viss målgrupp.

Organisk och betald tillväxt i kombination för marknadsföring i sociala medier

Att redan ha en organisk tillväxt innan du startar med den betalda tillväxten har många fördelar. En av fördelarna är att det bygger förtroende för ett företag som redan har en uppbyggd närvaro, när den betalda marknadsföringen startar. Då kan de som ser den betalda marknadsföringen skapa sig en uppfattning om företaget, innan de faktiskt beslutar sig att köpa från just ditt företag. Finns inget organiskt material, är det lättare att vända sig till en av dina konkurrenter än om du faktiskt har en bra bas som de kan upptäcka. Skapa en förtroendeingivande content plan / innehållsplan och börja interagera med kunder och målgrupp. Varumärket stärks, ni ses som autentiska och vinner mark framför företag som bara valt betald marknadsföring, som kan ses som platt / ytligt och icke förtroendeingivande.

Vill du arbeta med både betald och organisk marknadsföring så är det ett starkt sätt att nå resultat och driva affärer.

SEFA Kommunikation erbjuder följande sociala kanaler

> Instagram
> LinkedIn
> Facebook

Behöver du hjälp eller avlastning med ditt företags arbete i sociala medier? SEFA Kommunikation är med dig från start för att du ska kunna nå dina mål. Ta kontakt nu!